-

            
sandhya tantra massage, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Soest, Den haag, Rotterdam. Noord-Holland.

FAQ  

1) Am I naked during the massage?
 
Yes. It is usual that the recipient is naked during a tantric massage.  

2) Is the whole body massaged, including the sexual organs?  

Yes. The whole body is massaged and will be touched equally without any sexual activity.  

3) Is the person giving the massage naked as well?  

In principle, yes. Nudity is natural in Tantra and is regarded as the natural state, that ensures the equality of both giver and recipient. It is not a tool to arouse feelings and should not be used as such. The person giving the massage is not to be touched or felt. By surrender the recipient will be able to experience his or her own feeling and life energy more fully and consciously.  

4) Is there an exchange of life energy or feeling between the recipient and the giver?  

No. It is all about the experience of the recipient, not of the person giving the massage. Indeed, as soon as the recipient starts touching the massage giver with a certain intention, it will cause a separation from his/her own inner experience during the healing journey of this massage.
Energy exchange happens in a later phase of the Tantric teachings and is practiced by evolved Tantra partners, who do not receive any financial compensation for it. 
Tantric massage is a first acquaintance with the tantric level.
1) Ben ik naakt tijdens de massage?

Ja. Het is gebruikelijk dat de ontvanger naakt is tijdens een tantra massage.

2) Wordt het hele lichaam gemasseerd, inclusief de geslachtsdelen?

Ja. Het hele lichaam wordt gemasseerd en zal op gelijkwaardige wijze zonder enige sexuele handeling worden aangeraakt.

3) Is de gever / masseuse ook naakt?

Ja, in principe wel. 
Naaktheid in Tantra is vanzelfsprekend en wordt gezien als natuurlijke staat, die zorg van de gelijkwaardigheid van zowel de gever als de ontvanger. Het is geen middel om het gevoel op te wekken en dient ook niet  daarvoor gebruikt te worden. De gever/masseuse wordt niet aangeraakt en of betast. Vanuit overgave zal de ontvanger vollediger en bewuster zijn eigen gevoel / levensenergie kunnen beleven.

4) Vindt er uitwisseling plaats van de levensenergie / het gevoel tussen de ontvanger en de gever?

Nee. Het gaat om de belevenis van de ontvanger en niet van de gever. 
Sterker nog, op het moment dat de ontvanger de gever met een intentie gaat aanraken, zal dit ook zorgen voor verwijdering van zijn eigen innerlijke beleving tijdens de helende reis van deze massage. Energie uitwisseling vind plaats in verder fase van de Tantraleer en wordt uitsluitend door vaste Tantra partners beoefend, die ervoor geen financiele vergoeding ontvangen. 
Tantra massage maakt deel uit van de eerste kennismaking op tantrische niveau.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint